waiting
Email-cím:*
Név:*
Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot:*
Hozzájárulok, hogy a Kulcs Patikák Zrt. a személyes adataimat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, és hírlevelet küldjön számomra.
Legfrissebb:
Az UniCredit Bank ajánlata: kedvezményes banki szolgáltatások Kulcs Kártyáddal!
Keresd non-stop patikáinkat hétvégén és éjjel is!
Kulcs Patikák

Kártyaszabályzat

1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy szabályozza a Kulcspatikák Törzsvásárlói Kártya Rendszerben (a továbbiakban Kártyarendszer) való részvétel feltételeit, valamint a Kártyarendszer szerves részét képező Törzsvásárlói kártya (a továbbiakban, mint Törzsvásárlói Kártya) kiváltásának feltételeit. A Kártyarendszer üzemeltetője:

Kulcspatikák Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 2161 Csomád, József Attila utca 73.

Cégjegyzékszáma: 13 10 041727   

Adószáma: 25997527-2-13

Weboldal: kulcspatikak.hu  

Email: office@kulcspatika.hu

Képviseli: dr. Kőhalmi Ákos, igazgatósági tag

         a továbbiakban, mint Kulcspatikák

2. A Kártyarendszer, és annak elfogadása

A Kártyarendszer egy olyan rendszer, ahol a Kártyarendszerben résztvevők (a továbbiakban Kártyatulajdonos) a Kulcspatikák által üzemeltetett Kulcspatikák franchise hálózat tagpatikáiban (a továbbiakban, mint Tagpatika) Törzsvásárlói kártyát igényelhet és a Tagpatikákban a történt vásárlások során a Törzsvásárlói Kártya által azonosított Kártyatulajdonos a Tagpatikától függően azonnali kedvezményt kaphat egyes termékek árából.

A Kártyatulajdonos az adott Tagpatikában, a Törzsvásárlói Kártya igényléséhez szükséges igénylőlap kitöltésével és az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatának aláírásával vagy online kártyaigénylés során a kulcspatikak.hu weboldalon elfogadja a Törzsvásárlói Rendszerben való részvétel feltételeit.

3. A Törzsvásárlói kártya igénylése

Gyógyszertári igénylés:

A Kártya termékvásárlás nélkül, ingyenesen igényelhető a résztvevő Tagpatikában. A Kártyarendszerben való részvételhez a Vásárlónak nem kell mást tennie, mint hogy kitölti a Törzsvásárlói Kártya igénylőlapot az adott Tagpatikában és helyben leadni. A Törzsvásárlói Kártya igénylőlap helyszínen történő kitöltésével, aláírásával és a Tagpatikában történő leadásával Kártyatulajdonos elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

A Törzsvásárlói Kártya a Kulcspatikák Zrt. tulajdonát képezi, amelynek értelmében a Kártyatulajdonos nem jogosult annak értékesítésére vagy egyéb módon történő elidegenítésére. A Törzsvásárlói Kártya nem fizetőeszköz, nem minősül hitelkártyának vagy fizetési eszköznek, kizárólag a tulajdonos azonosítására szolgál. A Törzsvásárlói Kártya igénylőlapon a Kártyatulajdonos kizárólag a saját adatait adhatja meg. Az igénylőlap kitöltését követően a Kártyatulajdonos a Törzsvásárlói Kártyát a Tagpatikában azonnal megkapja.

Online igénylés:

Online igénylés során a vásárló a www.kulcspatikak.hu/kedvezmenyek oldalon a beépített API-n keresztül a vásárló online tölti ki. A törzsvásárlói kártya online igénylőlapja tartalmilag megegyezik a Gyógyszertári igénylés során kitöltött igénylőlappal.

4. A Törzsvásárlói Kártya igénylésére jogosultak körének meghatározása

A Törzsvásárlói Kártyát kizárólag nagykorú természetes személyek igényelhetnek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok nem jogosultak a Törzsvásárlói Kártya igénylésére.

A Törzsvásárlói Kártyán megtalálható azonosító kód minden Kártyatulajdonost külön azonosít. A Kártyatulajdonos felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, a téves, hiányos adatok következményeiért saját maga felel. A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint áthúzott adatok a kártyaigénylés során nem vehetők figyelembe és ez esetben új igénylésre van szükség, amelyről a Kulcspatikák a Kártyatulajdonost e-mailben tájékoztatja.

Egy természetese személy rendelkezhet akár több Tagpatikában Törzsvásárlói Kártyával. A Törzsvásárlói Kártya az azt kibocsájtó Tagpatikában használható. A Kártyatulajdonos kötelezi magát többek között – de nem kizárólagosan – arra, hogy:

  • garantálja a Törzsvásárlói Rendszerhez csatlakozáskor feltüntetett adatainak pontosságát,
  • a Kulcspatikákat felmenti a felelősség alól a Kártyatulajdonos által a Törzsvásárlói Rendszer keretében megszerzett előnyök harmadik személy által történő engedély nélküli felhasználása esetén,
  • tájékoztatja a Kulcspatikákat a Törzsvásárlói Kártyájának bármilyen nem engedélyezett használatáról, elvesztéséről.

A Kártyatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Törzsvásárlói Kártya jogellenes használata a Kulcspatikák Zrt. elbírálása alapján maga után vonhatja

  • a Törzsvásárlói Kártya letiltását,
  • a Kártyatulajdonos részére a Kulcspatikák által jogosulatlanul (pl. harmadik személy részére kiállított Törzsvásárlói Kártya használatával juttatott kedvezmény) juttatott összegek Kártyatulajdonos általi visszatérítését,
  • a Vásárlóval szemben indított büntető- és polgári eljárásokat.

5. Elveszett, ellopott vagy megrongálódott Kártya pótlása, cseréje

Amennyiben a Kártyatulajdonos Törzsvásárlói Kártyája elveszett vagy azt ellopták, a lehető leghamarabb köteles értesíteni a Kulcspatikákat. A Törzsvásárlói Kártyát a Kulcspatikák ez esetben érvényteleníti, letiltja és helyette új Törzsvásárlói Kártya kerül kibocsátásra.

A Kártya pótlása, illetve cseréje a Tagpatikában történik, ahol a Kártyatulajdonos az új Törzsvásárlói Kártyát az igénylőlap kitöltése után azonnal átveheti. A Törzsvásárlói Kártya pótlása vagy cseréje csak pontosan megadott adatok esetén lehetséges. Az igénylőlapon pontosan fel kell tüntetni az eredeti Törzsvásárlói Kártya számát, vagy annak hiányában a Törzsvásárlói Kártyához tartozó nevet és címet. (Nem elegendő csak a név, vagy csak a cím megadása, mert ez nem biztosítja az elveszett Törzsvásárlói Kártya pontos azonosítását.) Ha a megadott név és cím kombinációhoz az adott Tagpatika a nyilvántartásban nem talál Törzsvásárlói Kártyát, akkor a csere, illetve pótlás nem lehetséges.

A Törzsvásárlói Kártya pótlása, illetve cseréje során az elveszett, ellopott vagy megrongálódott Törzsvásárlói Kártya végleges letiltásra kerül, az eredeti Törzsvásárlói Kártya nem használható többé, azon az adatok visszaállítása nem lehetséges.

A Törzsvásárlói Kártya pótlása, illetve cseréje díjmentes.

6. Szabálytalanul szerzett kártyák

Szabálytalanul szerzettnek minősül a Törzsvásárlói Kártya akkor, ha nem a megfelelő jelentkezési lap kitöltésével jutottak hozzá, vagy bármilyen módon hamisították, megrongálták, illetve, ha a Kártyatulajdonos nem valós adatok alapján kéri annak elkészítését.

Amennyiben a Kártyatulajdonos szabálytalanul szerzett Törzsvásárlói Kártyát szeretne használni, a Törzsvásárlói Kártya letiltásra kerül. A Tagpatika dolgozója ilyen esetben jogosult azonnal bevonni azt a használni kívánt Törzsvásárlói Kártyát, amelynek elvesztését, más általi eltulajdonítását vagy meghibásodását előzetesen bejelentették.

7. Adatvédelem

A Törzsvásárlói Programmal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozó adatkezelési szabályokat a https://kulcspatikak.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon található adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A Törzsvásárlói Programban történő részvétel feltétele az adatkezelési tájékoztató elfogadása a résztvevő által.

8. Egyéb rendelkezések

A Kulcspatikák fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartását ellenőrizze. A rendelkezések be nem tartása esetén a Kulcspatikák fenntartja a jogot, hogy bármilyen, a vásárlónak járó aktuális vagy folyamatban lévő előny biztosítását felfüggessze vagy érvénytelenítse, illetve, hogy a Kártyatulajdonos Törzsvásárlói Kártyáját deaktiválja. Amennyiben a Törzsvásárlói Kártyával visszaélés történik, a Kulcspatikák jogosult az illető magánszemély Kártyatulajdonos részvételét a Törzsvásárlói Rendszerben megszüntetni, beleértve a Törzsvásárlói Kártyához kapcsolt kedvezményeket is.

A Kulcspatikák jogosult a jelen szabályzatot a Vásárlók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatást a Kulcspatikák a módosított Szabályzat hatálybalépést megelőző kellő időben honlapján, a www.kulcspatikak.hu weboldalon közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően válnak hatályossá.

A Kulcspatikák nem vállal felelősséget a Törzsvásárlói Kártyával kapcsolatos visszaélésekért, valamint a Törzsvásárlói Kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése miatti károkért.

A Törzsvásárlói Kártya a hűségprogram teljes időtartama alatt érvényes. A Kulcspatikák jogosult bármikor megváltoztatni vagy megszüntetni a Törzsvásárlói Rendszerét anélkül, hogy döntését indokolnia kellene vagy az így keletkezett károk után kártérítést kellene fizetnie.

Jelen Kártyaszabályzat 2023. november 2. napjától érvényes.

Kulcspatikák Zrt.

Képviseli: dr. Kőhalmi Ákos

Ez is érdekes

Legyél Te is törzsvásárlónk, megéri!

Legyél Te is törzsvásárlónk, megéri!

1. Spórolj a résztvevő Kulcs Patikákban: válogass havi akciós termékeink közül, és a kedvezményért mutasd be kártyádat a kasszánál.

2. Csapj le partnereink kedvezményeire is: fedezd fel az egyedi ajánlatokat és kuponkódokat.

3. Vegyél részt ingyenes edzéseinken: kattanj rá az online Home Fitness tornákra, és mozogj velünk bárhol, bármikor.

Kérd ingyenesen Kulcs Kártyádat kedvenc Kulcs Patikádban vagy online!

 

Online Home Fitness ingyen

Online Home Fitness ingyen

Gondoltad volna, hogy Kulcs Kártyáddal könnyen tehetsz az egészségedért? A Kulcs Patikák HOME FITNESS oldalán ingyenes, szakszerű edzés sorozat várja az érdeklődőket. Lépj be és kövesd Gyócsi Dóri gerinctréner és jógaoktató, valamint Nagy Amarilla gyógytornász szakszerű edzéseit, például a szenior tornasorozatot vagy a sokat ülők számára készí­tett preventí­v formatornát. Kattints ide, lépj be Kulcs Kártya számoddal és kezdődhet a torna!

Tovább »

Központi elérhetőségek

Kapcsolat

Cí­m: 1117 Budapest
Hunyadi János út 16.

Telefon: +36 1 444 9090 (hétfő-péntek 8:00-17:00 óra)

E-mail: office@kulcspatikak.hu

Facebook: facebook.com/kulcspatikak

Patikakereső

PatikakeresőHa patikáinkat közvetlenül szeretnéd elérni,
használd a patikakeresőt!
Ár- és készletinformáció iránt érdeklődj patikáink elérhetőségein.

Ha patikáinkat közvetlenül szeretné elérni, használja a patikakeresőt!

Partnereink:

Baba-Mama Tudakozó Partner Kártya Kft. Grafcom Media Kft.